Klankbehandeling


Klankbehandeling is een zachte behandeling waarbij gebruik wordt gemaakt van klankschalen die zowel direct als indirect op je lichaam worden gebruikt.  De klankschalen worden tijdens de behandeling aangeslagen en hierdoor komen er tonen en trillingen vrij. 

Wanneer een klankschaal op je lichaam staat, zal het water in je lichaam in beweging worden gebracht door de trilling. Deze behandeling heeft naast diepe ontspanning van het lichaam ook invloed op de onevenwichtigheden en blokkades in je lichaam. Deze gebieden zijn vaak niet te bereiken met traditionele massages, maar bij een klankbehandeling word je van binnenuit gemasseerd.

Een klankbehandeling is een goede manier om in een andere trilling te komen. In het water in ons zitten onze herinneringen opgeslagen. Tijdens een klankbehandeling schakel je het denken uit en werkt het onderbewustzijn met de klank. De klank zet het water om in trilling en beweging. De trilling die door je lijf gaat, kan de blokkades in je lichaam oplossen. Je lijf wordt door deze behandeling in evenwicht gebracht, waardoor je meer in balans bent. Een klankbehandeling helpt om

  • Te ontspannen
  • Uit je gepieker te stappen
  • Slaapklachten te verbeteren
  • Je energie beter te laten stromen
  • Rust in je lijf te krijgen
  • Betere concentratie te hebben
  • Het lichaamsbewustzijn te bevorderen
  • Zintuigen passender te prikkelen
  • Behandeling van trauma’s effectiever te maken
  • Psychische en lichamelijke klachten beter op te lossen

Klank en water

Wij als mens bestaan voor zo'n 65 - 70 % uit water. Als een klankschaal, die op je lichaam staat, wordt aangeslagen, komt er niet alleen een klank vrij, maar ook trilling. Wat er dan in je lijf gebeurt, kun je vergelijken met wanneer je een steentje in het water gooit. In het water komen dan trillingen vrij die dan golfjes in het water maken.